İncil'deki numeroloji, sembolik değerleri deşifre etmek için İncil'deki belirli sayıların önemini kullanan birçok kişiyle yıllar içinde artan bir popülerlik kazanmıştır. Eski Ahit'ten Yeni Ahit'e, İncil'de belirli sayıların sembolik olduğunu kanıtlayan sabit bir eğilim vardır.

İncil'de sayıların güçlü kutsal anlamlar taşıdığının en güçlü kanıtlarından biri, Tanrı'nın bir kez değneğiyle bir kayaya vurmasını emrettiği Musa'nın hikayesidir. Musa iki kez vurdu ve ağır bir şekilde cezalandırıldı.hakkında bilgi edinmeyi umuyorsanız 4 numara , Mukaddes Kitabın bu konuda söyledikleri ve insanlar ve olaylar üzerindeki etkisi hakkında bu makale, bilmeniz gereken her türlü bilgiyi size sağlayacaktır.
melek sayısı 227 anlamı

İçindekiler

İncil'de 4 Sayısı Ne Demektir?

İncil'de 4 sayısı yaratılış anlamına gelir. Bu sayı doğrudan Tanrı'nın yaratma yeteneği ile ilgilidir.

İncil'de 4 sayısının en erken sözü Yaratılış Kitabındadır. Yaratılış haftası boyunca, Tanrı maddi evren olarak adlandırılan şeyin yaratılışını 4. günde tamamladı.O gün yıldızları, ayı ve güneşi yarattı. Bu üç şey dünyayı aydınlatmak ve günleri bölmek için yaratıldı.

Güneşle birlikte gün doğar ve ay ile birlikte karanlık gelir.

Gündüz ve gece, günlerden haftalara, aylara ve yıllara kadar zamanın işareti olacaktı. Aynı zamanda İncil'deki farklı kutlamaları ve bayramları tanımlamak için kullanılan mevsimlerin işareti olurdu.Yaratılan her şey arasında toprak, hava, ateş ve su olmak üzere 4 önemli unsur vardır. Ayrıca Dünya'da da görüldüğü gibi Kuzey, Güney, Doğu ve Batı olmak üzere dört ana ana nokta vardır. Vahiy Kitabı 21. bölüm 13. ayet.

Ayrıca, Sina Dağı'nda Musa'ya verilen 4. emir, Şabat Günü'nü her zaman kutsal tutmamız gerektiğini söylüyor. Bu Şabat Günü emri, Yaratılış Kitabındaki yaratılıştan doğrudan bir referanstır.6 günde dünyayı ve gök cisimlerini yarattıktan sonra, Tanrı 7. günde istirahat etti ve insana yaratılış sürecinin tamamlandığını belirtmek için o günü her zaman kutsal tutmasını emretti.

4 Sayısı Ruhsal Olarak Ne Anlama Geliyor?

Mukaddes Kitap, dünyamız ve ruhlar âlemi hakkında gerçekleri ortaya koyan ruhi bir kitaptır. 4 sayısı İncil'e göre manevi dünyada büyük bir öneme sahiptir ve aşağıda bazı önemli anlamlardan bahsedeceğiz.

Tanrı'nın Şahitleri

Çoğu zaman Allah'ın varlığına inanmayan insanlar delil isteyerek iddialarını geri alırlar. Biz Allah'ı fiziki olarak göremesek de, O'nun var olduğunu insanlara ispat edecek bazı şahitleri bize vermiştir.

Bu tanıkların sayısı 4'tür. Bunlar Kutsal Ruh'un armağanları, mucizeler, işaretler ve harikalardır.

Bu tanıklardan İbraniler Kitabında söz edilmektedir. Mucizeler, işaretler ve harikalar çeşitli tezahürlerde olabilir.

İsa yeryüzündeyken bu tanıklara emir verebildi. Mucizeler gerçekleştirdi.

Ayrıca, gittiği her yerde işaretler ve harikalar onu takip etti. Ayrıca Kutsal Ruh'un armağanları Hıristiyanlar arasında dağıtılır ve her kişi Ruh'un isteğine göre bir armağan alır.

Yaşayan yaratıklar

Canlı yaratıklar, Hezekiel ve Vahiy Kitabı'nda görünen bir grup gizemli varlıktır. Hezekiel Kitabında bu canlılar, 4 tekerlekli ve 4 kenarlı bir taht taşıyorlardı.


55'in anlamı

4 canlının her birinin 4 yüzü vardır. Yüzlerden biri aslan, diğeri insan yüzü, kartal yüzü ve melek yüzü gibidir.

Bu canlıların her birinin de 4 kanadı vardır. Hezekiel onları Tanrı'nın tahtının taşıyıcısı olan Keruvlar olarak tanımlar.

Bu canlılar, 4 yüzü dünyanın 4 ana noktasına dönük olduğu için dönmeye gerek duymadan her yöne hareket edebilme özelliğine sahiptir.

Vahiy Kitabı'nda 4 canlı biraz farklı anlatılıyor. Ayrıca 4 yüzleri var ama 6 kanatları var.

Yüzleri aslan, insan, öküz ve kartaldır. Bu 4 canlının, sınırsız bilgilerini temsil eden tüm vücutlarının üzerinde gözlere sahip oldukları söylenir.

4 Sayısı İncil'de Neyi Temsil Eder?

İncil'de 4 sayısı, Tanrı'nın mükemmel yaratışını temsil eder. Yaratılışın her öğesi 4 numara ile rezonansa girer.

4 sayısının kusursuz yaratılış olarak temsil edildiğinin en büyük göstergelerinden biri, Vahiy Kitabı 10:11, 5:9 ve 13:7'de bulunur. Bu İncil ayetlerinde, insanlık Tanrı tarafından dörde bölünmüştür.

Bölünme insanları, dili, kabileyi ve ulusu içerir. Tanrı yeryüzünde bu yaratılış bölünmelerinden herhangi biriyle insanlara atıfta bulunur.

Dilimiz tarafından tanımlanırız çünkü dil kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösterir.

Kabilemiz tarafından da tanınırız. Bazı kabileler kendilerine yabancı dilleri benimsediğinden, aynı kabileden olan insanlar mutlaka aynı dili konuşmayabilir.

İnsanlar ayrıca, genellikle tek bir hükümet altında birleşmiş benzer kabilelerin bir kombinasyonu olan milletleri tarafından da tanımlanır.

Son olarak, insanlar insan olarak tanınır. Tanrı, Mukaddes Kitap boyunca insanlardan bu dörtlü bölünmelerden herhangi biri olarak söz etmiştir.

4 sayısı aynı zamanda Tanrı'nın vahyinin bütünlüğünü temsil eder.


11:22 anlamı

Bu, Tanrı'nın yarı yolda çalışmadığı anlamına gelir. Size bir süre yardım ettikten sonra aniden ortadan kaybolmaz.

Bu vahiy, İsa'nın dünyevi babası Yusuf'un hayatında görülebilir. Mukaddes Kitap 4 kez meleklerin Yusuf'u ziyaret ettiğini ve ona bebek İsa ve onu nasıl güvende tutacağı hakkında bir mesaj yolladığını kaydeder.

İlk rüyada melek, Yusuf'a Meryem'in ilahi bir çocuk taşımakla ilgili doğruyu söylediğine dair güvence vermek için geldi. Melek, Yusuf'u Meryem'i geri almaya ve doğuracağı çocuğu büyütmesine yardım etmeye çağırdı.

Ayrıca bebeğe hangi ismi vermesi gerektiği konusunda da talimat verildi.

İkinci rüyada, kral Harold yeni bir kralın doğumunu duyduğunda ve çocuğu büyümeden öldürmeye karar verdiğinde, Yusuf'a bir melek tarafından Mısır'a kaçması talimatı verildi.

3. rüyada, Mısır topraklarında Yusuf'a İsrail'e geri dönmenin güvenli olduğunu söyleyen bir melek göründü.

Matta kitabında kaydedilen 4. ve son rüyada, Yusuf'a bir melek tarafından Nasıra'ya taşınması talimatı verildi.

4 Sayısının Kutsal Kitaptaki Önemi Nedir?

tamamlama

4 sayısı İncil'de bütünlüğü ifade eder.

İncil, gelecek yeni dünyayı temsil ettiği için 4 tarafı olan yeni Kudüs'ten bahseder. İncil, Vahiy Kitabı'nda dünyanın 4 köşesi olduğundan bahseder ve ayrıca İsrail Bahçesi'nden akan 4 nehir vardır.

Ayrıca, Tanrı bir sunak yapılması talimatını verdiğinde, rahiplere 4 köşeli ve 4 sütunlu bir altar inşa etmelerini emretti. Bugüne kadar, sunaklar hala Tanrı'nın bütünlüğünü temsil eden 4 köşeli ve 4 sütunlu olarak inşa edilmiştir.

İsa'nın Bakanlığı

Yeni Ahit'teki 4 sayısının en önemli anlamlarından biri, 4 farklı İncil'de ayrıntılı olarak paylaşılan İsa Mesih'in hayatı ve bakanlığıdır. Matta, Luka, Markos ve Yuhanna kitaplarına göre İsa'nın müjdesi vardır. Luka'ya göre İsa'nın müjdesi, İsa'yı kusursuz bir adam olarak tanımlar, Markos onu insanın günahları için acı çeken bir hizmetkar olarak tanımlar, Yuhanna İsa'nın Tanrı'nın tek oğlu olduğundan bahseder, Matta ise İsa'nın Davut'un oğlu olduğundan bahseder.


4 şanslı sayı

Bu dört İncil benzer hikayeleri paylaşsa da, hikayelerinin ve kelime dağarcığının oldukça farklı olan belirli bir yönü vardır, ancak her Hıristiyan dört İncil'i de İsa'nın dünyadaki yaşamının en doğru kaydı olarak kabul eder. 4 sayısı ayrıca İsa'nın ölümünden sonra kıyafetlerinin bölünmesini de ifade eder. Calvary'nin çarmıhında ölümünden sonra, 4 Romalı asker ortaya çıktı ve kıyafetlerini her asker birer parça olmak üzere 4 parçaya böldü.

4 Sayısı İncil'de Neyi Simgeliyor?

İncil'de 4 sayısı, Hıristiyan dininin bazı önemli unsurlarını sembolize eder. İçerirler:

Tanrı'nın adı

İnsanlar genellikle Tanrı'nın adından Yehova olarak söz ederler. Ancak, doğru yazım biraz farklıdır.

İbranice kelime İngilizce'ye çevrilen, Tanrı'nın adını herhangi bir sesli harf içermeyen JHVH olarak sunar. Fark edeceğiniz şey, JHVH'nin yalnızca 4 ünsüz ses olan 4 harfi olmasıdır.

Allah'ın isminin 4 harfli olması doğaldır, çünkü 4 sayısı mükemmelliğin bir diğer adı olan tamamlamayı temsil eder. Kutsal Kitap boyunca Tanrı, kusursuz ve günahsız bir Tanrı olarak tanımlanmıştır.

O da adil ve doğru olarak tarif edilir. Mukaddes Kitap da yarattıklarını iyi ve kusursuz olarak tanımlar.

Haç

İncil'de 4 sayısının bir başka sembolik kullanımı, İsa Mesih'in çarmıha gerilmesidir.

Bilindiği gibi İsa yargılanmış ve çarmıhta ölüme mahkûm edilmiştir. O, çarmıha gerildi ve insanlığa kurtuluş getirmek için öldü.

Çapraz 4 puana sahiptir. Sol taraf, sağ taraf, üst ve alt var. Bu nedenle, 4 sayısı kurtuluşun bedelini sembolize eder.

Tanrı, Oğlunu insanların günahları için ölüme göndermenin kolay olmayacağını kabul etti, ancak nihai kararı vermeye hazırdı. Büyük bir bedelle de olsa kurtuluş, insanlığa umut ve merhamet getirdi.

4 sayısı peygamberlik olarak ne anlama geliyor?

İncil çeşitli kehanetlerle doludur ve bunların birçoğu sayısal öneme sahiptir.

İncil'de geçen 4 canlı ve taşıdıkları taht, Hezekiel'in bir kehanetidir. Bu kehanet, hepsi Yuhanna'nın kehanetleri olan Vahiyler Kitabında da görülebilir.

Sayı, Vahiy Kitabında İncil'deki diğer kitaplardan daha fazla görünür. Yuhanna, dünyanın 4 köşesinde duracak ve 4 rüzgarı tutan ve yeryüzüne dökülmesini engelleyen 4 melekten bahseder.

Vahiy 7'deki 4 rüzgar, yıkım rüzgarlarıdır. 4 melek, bu rüzgarların taşmasını ve dünyayı yok etmesini engelleyen şeydir.

Yeremya Kitabına göre, bu 4 rüzgar Cennetteki 4 mahalledendir. Tanrı, Yeremya Kitabı'nda bu rüzgarlarla Pers'i yok edeceğine söz verdi.

Daniel ayrıca bu sembolik 4 rüzgardan da bahsetti. Daniel 7'ye göre, gökten gelen 4 rüzgar sürekli olarak büyük denizi karıştırır ve Tanrı'nın yargısı henüz ertelendiği için yeryüzünde serbest bırakılmaz.


en iyi yaşam yolu numarası

Daniel 7'nin Kitabında, Armagedon'da görünecek olan 4 vahşi canavarın kehaneti vardır. 1. canavar aslana benziyor, 2. canavar ayıya benziyor, 3. canavar leopara benziyor, 4. canavarın kimliği ise bilinmiyor.

4. canavar en korkunç ve yıkıcı olarak tanımlanır. Övünüyor ve yok etmeye çalışıyor.

Ancak bu canavar Armagedon'da katledilir ve dehşet saltanatına son verilir.

4 numaradaki her kehanet Kıyamet Günü'ne işaret eder. Yargı yeryüzündeki her şeyi sona erdireceği için bu da uygundur.

4 numaraya göre yeryüzünün yargılanması ve yok edilmesi bir süre ertelenir. Trompet çaldığında, 4 meleğin kötüleri yok etmek için dünyadaki 4 rüzgarı boşaltmasına izin verilecek.

Sonuç

4 sayısı İncil'de benzersiz bir şekilde önemli bir sayıdır. Yaratılıştaki önemi, meleklerin bu sayıyı insanlara hayatlarında yeni bir dönemin başlangıcını belirtmek için göndermesinin nedenidir.

4 sayısının etkisi altındaki kişiler, yaratıcılığı yönlendirebilen yetenekli bireylerdir. sayının gücü . 4 rakamını günlük hayatlarında gören Hristiyanlara, Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğu ve tüm yarattıklarının ardından gelen mükemmellik hatırlatılır.

Bu vahiy, insanların daha derin bir boyutta Tanrı'ya bağlanarak mükemmelliğe ulaşabilecekleri anlamına gelir.