Sayısal değerin sembolik amaçlarla kullanılması, yıllar içinde çok fazla ilgi çeken bir konu. Ancak inkar edilemez olan şey, Mukaddes Kitabın önemli olayları temsil etmek için sayıları kullanmasında tutarlılık gösterdiğidir.

Böyle bir sayı 5'tir. İncil'de önemli bir sayıdır ve bunu doğrulayan çeşitli olaylar ve sembolik sözler vardır.5 sayısı, İncil'de ve genel olarak numerolojide büyük öneme sahip bir melek sayısıdır. Yüzyıllar boyunca melekler ve ruhani otoriteler bu sayıyı insanlara hayatları hakkında konuşmak için bir mesaj olarak kullandılar.Bazen bu sayı tek bir rakam olarak görünürken, bazen de bir rakam olarak görünür. diğer sayılarla sıra . 5 sayısını sürekli olarak görüyorsanız ve ne anlama geldiğinden tam olarak emin değilseniz, doğru yerdesiniz.


numeroloji numarası 10

Bu makale, İncil'deki 5 sayısının kullanımı, önemi, sembolizmi ve İncil'deki anlamı ile ilgili olarak bugün bizi nasıl etkilediği hakkında ayrıntılı bir açıklama verecektir.

İçindekiler

İncil'deki 5 Sayısı Ne Demektir?İncil'de 5 sayısı toplam 318 defa geçmektedir. Bu sayı doğrudan Allah'ın lütfu, merhameti ve lütfuyla bağlantılıdır.

Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın sevgisinin bir sonucu olarak gelen hak edilmemiş bir iyilik olarak tanımlanır. Yeni Ahit, Tanrı'nın lütfunun mükemmel bir hikayesi olarak görülüyor.

Eski Ahit'te dünya kanunlar altındaydı ve bazı kanunlar itaat etmeyenlere ağır cezalar getiriyordu.İncil'deki 5. kitap Tesniye'dir ve İsrail çocuklarını Tanrı'yı ​​gücendirmekten alıkoymak için tasarlanmış katı yasalar içerir. Bu yasalar Yeni Ahit'te Tanrı, halkının acılarını hafifletmek için sıraya koyduğunda kaldırılmıştır.

5 sayısı kendisiyle çarpıldığında, 25 numara Yuhanna 1:16'da görüldüğü gibi çifte lütfu simgeliyor.Ayrıca, 10 emir, her biri 5 emirden oluşan iki bölüme ayrılmıştır. Bir kısım insanın Allah ile olan münasebeti ile ilgili iken, ikinci kısım bizim diğer insanlarla olan münasebetimiz ile ilgilidir.

Bu emirler bize yolumuza rehberlik etmek ve Tanrı ile ve kendi aramızda uyum içinde yaşamamıza yardım etmek için verildi. 5 sayısının İncil'deki bir başka anlamı da dengedir ve bu anlam genellikle numerologlar arasında kabul edilir.

İncil'de denge yaratılışta yansıtılır. Tüm insanların 5 eli, 5 parmağı ve 5 duyusu vardır.

Bu özellikler insanı yaratılmış diğer hayvanlardan ayırır. Bazı hayvanlar insanın 5 duyusundan sadece ikisini paylaşır ki bu da insanın Allah'ın yarattığı her şey üzerindeki hakimiyetinin bir göstergesidir.

5 Sayısı Ruhsal Olarak Ne Anlama Geliyor?

İncil, Tanrı'nın bir ruh olduğunu ve bu nedenle O'nunla ilişkilendirilen her şeyin manevi bir önemi olduğunu söyler. 5 numara, aşağıda paylaşılan bazı gizemleri ortaya koyuyor.

Mişkan

Lord'un Vahşi Doğadaki Çadırı, kelimenin tam anlamıyla Tanrı'nın yeryüzündeki evi olduğu için Eski Ahit'te güçlü bir manevi öneme sahiptir. Bina için talimatları bizzat Tanrı verdi ve talimatlar boyunca tutarlı olan bir sayı 5 numaradır.

Çıkış Kitabı'na göre, Tanrı, konutun 5 perdesi, 5 sütunu ve 5 yuvası olmasını emretti. Ayrıca, meskenin tam olarak 5 arşın genişliğinde ve 5 arşın uzunluğunda olacak tahtadan bir sunağı olacaktı.

Çadırın tam olarak 5 arşın uzunluğunda bir avlusu da olacaktı.

Çadır yapıldıktan sonra, adak için mobilyaları yağlamak için yağ kullanıldı ve Tanrı yine bu kutsal mesh yağının hazırlanması için katı emirler verdi. Yağın 5 parçası veya 5 baharatı vardır.

Yağı yapmak için kullanılan bu baharatların her biri, 5'in katları olan oranlardaydı.

  • 500 şekellik saf mür
  • 250 şekellik tatlı Hint kamışı
  • 500 şekel Cassia
  • 250 şekel tatlı tarçın

5 Sayısı İncil'de Neyi Temsil Eder?

5 sayısı, Tanrı'nın kendisine sunmamızı istediği 5 tür sunuyu temsil eder. Bu teklifler, Levililer Kitabının ilk 5 bölümünde anlatılmıştır.


rüya anlamı 5 numara

İzinsiz Giriş Teklifi

Bu tür sunudan Levililer 5. bölümde bahsedilmiştir ve işlenen günahlar için Tanrı'yı ​​memnun etmek için sunulan sunu türü olarak tanımlanmıştır.

Bu günah, yasal veya duygusal suçluluğun bir sonucu olabilir. İzinsiz giriş sunusu Tanrı tarafından talep edilir ve Levililer Kitabı'na göre bu, Tanrı'ya hoş kokulu bir sunu değildir.

Bu sunu, insanlığın günahlarının bedelini ödemek için çarmıhta ölen İsa'nın yeryüzündeki hizmetinde de belirtilir.

Teklifsiz

Günah sunusu, günahkar doğamızın bağışlanması olarak sunulur. Eski Ahit'te, İsrail oğullarının günahlarının kefareti için bu fedakarlıkları yapmaları istendi.


550 ne anlama geliyor

Ancak, İsa Mesih geldi ve Calvary'nin çarmıhında insanlığın günahlarının kefaretini ödedi. Bu tür sunu, Allah'a hoş kokulu bir tat değil, zaruridir.

Barış teklifi

Barış sunusu, Levililer Kitabı'nın 3. bölümünde bahsedilir ve Tanrı'ya gönüllü bir adaktır. Bu sunu Tanrı tarafından hoş kokulu bir tat olarak alınır.

Bu tür bir teklif, Tanrı ile birlik veya paydaşlığı temsil eder. Bu sunuda, sunanın sunu etini yemesine izin verilir.

Mesih de bu takdimeyi yeryüzüne geldiğinde yaptı ve İbraniler 2. bölüme göre insanı Tanrı ile barıştırdı.

Et Sunumu

Bu tür adak, kan dökmeye gerek kalmadan (hayvan kurbanı olmadan) yapılan tek türdür. Et sunusu hayvan eti gerektirmez; ince unla yapılır.

Yaşayan bir kurbanın göstergesidir ve Tanrı'ya hoş kokulu bir tat getiren gönüllü bir adaktır. İsa, yaşamının günlerini Tanrı'nın isteğini yerine getirmeye adadığında, bu fedakarlığı yeryüzünde yaptı.

Yakılan Teklif

Bu tür sunu, kurbanın sunakta tamamen yakılmasını gerektirir. Sununun hiçbir parçasının insan tarafından yenmesine izin verilmez.

Yakmalık sunu, insanların Tanrı'ya sunduğu en yaygın sunu türüdür. Bu sunu, Tanrı'ya tam bir teslimiyetin göstergesidir ve onun hoş kokulu tadı hoştur.

İsa da bu takdimeyi, yeryüzündeyken kendini Tanrı'nın eksiksiz hizmetine vererek yaptı.

5 Sayısının Kutsal Kitaptaki Önemi Nedir?

Yaratılış'tan Vahiylere kadar, İncil'in 5 sayısının göründüğü birkaç bölümü vardır. İncil bilginlerine göre 5 sayısı insanın acizliğini ifade eder.

İnsanın acizliği, Allah'ın lütuf ve lütfunun sebebidir. İnsanın kendi başına hiçbir gücü yoktur ve Allah dilemedikçe başarılı olamaz.

Eski Ahit'te Tanrı, insanlara yeryüzünde yol göstermek ve uyum içinde yaşamalarına yardımcı olmak için belirli kurallar vermiştir, ancak insanlar kendi başlarına zayıf oldukları için Tanrı'nın emirlerini tutamadılar veya kurallarına uyamadılar. Tanrı bir kez daha, insanları tutamayacakları yasanın otoritesinden kurtarmak için beklenmedik durum planları yapmak zorunda kaldı.

Tanrı, Tanrı'nın gözünde doğru olanı yapmak için artık mücadele etmememizi sağlamak için insanların günahları için ölmeye gelen İsa Mesih biçiminde lütuf getirdi.

Ayrıca, Tanrı'nın bizi kutsamasının tüm amacı, tek başına gücümüzün bize yardım edemeyeceğidir. Petrus ve arkadaşları bütün gece hiç balık yakalamadan çalışmışlardı, ancak İsa onlardan ağlarını tekrar atmalarını istediğinde, tutabileceklerinden daha fazla balık tuttular.

Bu hikaye, Tanrı'nın hayatımızdaki öneminin mükemmel bir göstergesidir.

5 Sayısı İncil'de Neyi Simgeliyor?

5 rakamının İncil'de birçok sembolik anlamı vardır ve 5 rakamının daha önemli sembolizmlerinden bazıları şunlardır:

İnsanın Dönüşümü

İncil'de 5 sayısı ilahi dönüşümü simgelemek için kullanılır. Bu, Allah'ın izniyle erkekleri kimseden kimseye götüren sayıdır.


39 numaranın anlamı

Bu, İbrahim'in adının Abram'dan İbrahim'e değişmesinde görülebilir. Abram adını Abraham olarak değiştirmek için h harfi 5. harf olarak yerleştirildi.

Bu basit isim değişikliği, İbrahim'in vaadi yerine getirmek için Birçok Ulusun Babası olması için gereken tek şeydi.

Büyük düşmanların yok edilmesi

Tanrı'nın lütfunu göstermek için 5 sayısının başka bir sembolik kullanımı, David ve Goliath'ın hikayesi Eski Ahit'te.

Hiçbir askeri eğitimi olmadığı ve Filistinlerin şampiyonu olan Golyat ile karşı karşıya olduğu için ihtimaller Davud'a karşı yığılmıştı. Daha da zorlaştırmak için, David bir kılıç ve kalkanla nasıl savaşacağını bilmiyordu ve bir mancınıkla savaşa girmeye karar verdi.

Tanrı, Davut'u savaşa girerken 5 taş seçmeye yönlendirdi ve sonunda Golyat'ı yenebildi.

Davut'un zaferi ancak Tanrı'nın lütfu sayesinde mümkün oldu. Tek başına Goliath'ın dengi değildi, ancak 5 numaradaki zarafetle David, düşünülemez olanı başardı ve deneyimli bir askeri sadece taşlarla öldürdü.

Mucize

Allah'ın lütfunun bir başka göstergesi de 5 somun ekmek ve 2 balık mucizesindeydi. Sembolik 5'teki güçle, İsa'nın sadece Tanrı'ya şükretmesi gerekiyordu ve aniden 5 somun ekmek yeterliydi. 5.000 kişiyi beslemek .

Bu yetmezmiş gibi, halk doyurduktan sonra kalan ekmekler hala 11 sepete kadardı. Bugün birçok insan bir mucize için Tanrı'ya dua ederken 5 sayısının mucizevi gücünü kanalize etmeye çalışıyor.

5 sayısı peygamberlik olarak ne anlama geliyor?

Peygamberlik açısından, 5 sayısı gelecek olan dünyayı temsil eder, Eski Ahit'ten Yeni Ahit'e aktarılan bir kehanettir. Rab'bin günüyle ilgili en önemli kitap, havari Yuhanna'nın 5 kitabından biri olan Vahiy Kitabı'nda bulunur.

Peygamberlik, Mesih'e inanan herkese cennet ve sonsuz yaşam vaadinden bahseder.

İncil'de, Mesih'in iki gelişi, lütuf dönemi ve lütfun sonu anlamına gelir. Lütuf dönemi Mesih ile başlar ve günlerin sonuna kadar sürmesi beklenirken, günlerin sonu, halkının sonsuz yaşamın tadını çıkaracağı Mesih'in başka bir gelişini temsil eder.


246 melek numarası

Bu süre zarfında, lütuf artık gerekli değildir. İncil'e göre Tanrı, halkı için bir yer hazırlamaya gitmiştir ve Tanrı'dan olan herkes sonsuza kadar bu yerde yaşayacaktır.

Sonuç

Fark etmiş olabileceğiniz gibi, İncil'de 5 sayısı, özüne anlam veren çeşitli sembolik olaylarla inanılmaz derecede önemli bir sayıdır.

Numerologlar, ister doğanın hassas dengesi olsun, isterse bu sayının etkisi altındaki insanlar için yaşamın dengesi olsun, 5 sayısının dengeyi tanımladığı konusunda hemfikirdir.

Rüyanızda veya çevrenizde 5 sayısını görüyorsanız, bunun nedeni koruyucu meleğinizin size bir mesaj göndermeye çalışmasıdır. Bu mesaj hayatınız, işiniz veya ilişkilerinizle ilgili olabilir.

Tanrı'nın size tam olarak ne söylemeye çalıştığını bilmenin anahtarı, yaşamınızda düşüncelerinizin çoğunu oluşturan şeyleri hatırlamaktır. Bu sayının etkisi altındaki insanlar için iyi haber, gelecek harika şeylerin bir işareti olmasıdır.

Nasıl ki 5 sayısı İncil'deki karakterlere mucizeler, zaferler ve başarı getirdiyse, etkisi altındaysanız bunları size de getirecektir.